سازمان اقدام آشکار جهانی

در لینک‌ها زیر، مجموعه مقاله‌ها و نامه‌های گزارش‌واری را می‌خوانید که توسط فعالان حامی حقوق بشر دگرباشان جنسی نوشته شده است. مطالب داخل این صفحه، بازنشری از سایت‌ها و رسانه‌های فعال در زمینه حقوق دگرباشان جنسی هستند.