سازمان اقدام آشکار جهانی

سازمان اقدام آشکار جهانی معتقد است هدف اصلی ما، حمایت از کار فعالان، سازمان‌ها و همراهان ما، همراه با پخش گسترده اطلاعات مرتبط با حقوق بشر دگرباشان جنسی در سرتاسر جهان است. بر اساس همین هدف؛ این مقاله را از «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» در سایت خود، بازنشر می‌دهیم.

۷ نوامبر ۲۰۱۳ – جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود، هم در قانون و هم در عمل، برخوردی تبعیض‌آمیز علیه همجنس‌گرایان از خود نشان داده است. هرچند تراجنسی‌های ایرانی می‌توانند حمایت قانونی داشته باشند اگر فرآیند تغییر جنسیت را شروع کنند، نگرانی عمیقی وجود دارد که افراد همجنس‌گرا مجبور شوند بدون هیچ دلیل پزشکی، دست به فرآیند تغییر جنسیت و عمل جراحی مربوط به آن بزنند.

علاوه بر این، دگرباشان جنسی ایرانی (لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گراها و تراجنسی‌ها) هدف تبعیض‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده‌ای قرار می‌گیرند شامل بر تجاوز خانگی، بازداشت توسط مقامات دولتی، اخراج از موسسه‌های تحصیلی و از دست دادن مشاغل خود.

گزارش ۶۰ صفحه‌ایِ اخیر «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، با عنوان «هویت انکار شده: نقض حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی»، تحلیلی از تبعیض در قوانین موجود ایران و همچنین در عمل علیه این جامعه را ارائه می‌دهد و تناقضات موجود در قوانین ایران نسبت به قوانین بین‌المللی را نیز به خواننده نشان می‌دهد.

این گزارش شامل بر بررسی جزئیات قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران است و همراه آن شهادت‌های دگرباشان جنسی ایرانی نسبت به تبعیض و مجازات رودَرروی آنان در ایران نیز ضمیمه شده است.