سازمان اقدام آشکار جهانی

بخش‌های مختلف جامعه دگرباشان جنسی ایران، روزها و تاریخ‌هایی را برای خود مشخص کرده‌اند و سعی دارند این روزها و تاریخ‌ها را گسترده، وارد هویت اجتماعی ایرانیان سازند. در این صفحه، نگاهی کوتاه به مهم‌ترینِ این روزها خواهید داشت.

عیدِ صدا

نهم مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و دو بود که برای اولین بار گروهی از دگرباشان ایرانی تصمیم گرفتند که دور هم جمع شوند و در ارتباط با شرایطشان صحبت کنند. در حالی که همه ی آنها نگران امنیت و افشای هویتشان بودند قرار بر این شد که در یکی از اتاق های مجازی یاهو به صورت الکترونیکی ملاقات کنند. آنها این روز را عید صدا نام گذاشتند.

روز ملی اقلیت‌های جنسی یا روز ملی دگرباشان جنسی

ریشه این روز به فعالیت جمعی چند بلاگر ایرانی در سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد که روز اول مرداد را به عنوان روزی در بزرگداشت اقلیت‌های جنسی نامگذاری کردند هرچند بعدها بیشتر با عنوان روز ملی دگرباشان جنسی ایرانی از این روز نام برده شده است.

روز جهانی مبارزه با دگرباش‌ستیزی (هموفوبیا)