سازمان اقدام آشکار جهانی

۱. دوجنس‌گراها

اینکه دوجنس‌گراها به چه نحوی زندگی می‌کنند و در زندگی‌شان چگونه با مسائل جنسی روبرو می‌شوند همواره مورد قضاوت دیگران قرار گرفته است. اینکه افراد بعد از جدایی و به مشکل رسیدن با همسرشان به جنس موافق رو می‌آورند، دوجنس‌گرایی است یا خیر، دوجنس‌گراها چگونه به دنبال شریک زندگی خود هستند و در میان چه کسانی، زندگی‌شان شبیه دوجنس‌گراها است یا خیر، نیازمند مطالعه بیشتری است.

زندان‌ها، پادگان‌ها، مناطق جنگی و مدارس و اماکن دیگر در ایران که ممکن است افراد سال‌ها تنها با همجنسهای خود در ارتباط باشند، به سبب غریزه جنسی، به رابطه جنسی با همجنس خود روی بیاورند. چه بسا در این بین افرادی هم بتوانند روابط عاطفی با همجنس خود برقرار کنند. اما این گسترش روابط جنسی، ممکن است آسیبی هم به بدنه جامعه و افراد در ارتباط با هم بزند و  برای جلوگیری از وقوع این حوادث باید کاری انجام داد.

۲. تراجنسی‌ها

ترنس‌سکشوال‌ها در ایران بعد از فتوای آیت‌الله خمینی، قادر به انجام عمل تغییر جنسیت شدند، ولی این همه ماجرا نیست. تراجنسی‌های زیادی هستند که تمایلی به تغییر جنسیت ندارند که ممکن است به خاطر این تصمیم در جامعه، امکانات اجتماعی و آموزشی و… مورد تبعیض واقع شوند. ممکن است مورد تجاوز و ازدواج اجباری قرار بگیرند. ممکن است به خاطر پوشش و نوع رفتار خود، بازداشت شوند. فرهنگ جامعه امکان همنوایی و پذیرش آنها را در خود تقویت نمی‌کند. یک تراجنسی امکان دارد از ابتدای زندگی‌اش، وارد جهنمی شود که هیزم آن طرز تفکر خانواده و زخم زبان‌های اطرافیانش باشد. زندگی تراجنسی‌ها در ایران چگونه است؟ برای تغییر جنسیت باید چه کنند؟ زندگی‌شان پیش از تغییر جنسیت و پس از آن به چه شکلی است؟ این‌ها و سواهای دیگر، مسائلی هستند که با پرداختن به آنها می‌شود آشناییِ قابل قبولی با زندگی تراجنسی‌ها داشت و برای آموزش و اشاعه فرهنگ صحیح زندگی، گام برداشت.

منبع انگلیسی‌زبان

۱-۲. روابط سنتی

منظور از روابط سنتی، روابطی است که با روش‌های خاصی که ممکن است تکنولوژی‌ مانند اینترنت در آنها دخالتی نداشته باشد، به وجود آیند مثل استفاده از اماکن عمومی چون پارک‌ها، توالت‌های عمومی و… . این روش از آشنایی به دلیل مسائل امنیتی امکان دارد برای فرد حاشیه‌هایی را به همراه داشته باشد.

۳. دوجنسی‌ها

یک فرد دوجنسی در زندگی خود ممکن است با برادران و خواهران خود، خانواده خود، دوستان خود و جامعه خود، درگیر کش‌مکشی هویتی باشد. اغلب افرادی که در زمان تولد دوجنسی به دنیا می‌آیند در همان سنین تحت عمل جراحی تثبیت یا تغییر جنسیت قرار می‌گیرند. عملی که ممکن است فردای آنها را با یک بحران هویتی عجین کند. افراد دوجنسی در معرض رفتارها و برچسب‌گذاری‌های اطرافیان قرار می‌گیرند و ممکن است سال‌ها خود را به خاطر آنچه که هستند سرکوب کنند و شرایط فشار و استرس زیادی را تجربه کنند. حتی این امکان دور از انتظار نیست که از طرف خانواده‌هایشان طرد شوند.

منابع انگلیسی‌زبان