سازمان اقدام آشکار جهانی

سینا کیانی مستند ساز، فیلم‌بردار و تدوین گر جوانی است که به تازگی مستنی یک ساعتی در غالب یک گزارش با موضوعیت دگرباشان جنسی با کمک و همیاری مالی سازمان “اقدام آشکار جهانی” (ایگل هرک سابق) ساخته است. پروژه‌ی او یکی از ده طرح برنده برنامه همیاری مالی سازمان اقدام آشکار است. او همچنین کارگردانی موزیک ویدئوی احکام لزبین را (با هنرمندی آدلر رنتا)، طرح برنده دیگری در برنامه همیاری، به عهده داشته است.

این مستند شامل چهار قسمت است که موضوعات نوجوانی و جوانی، روابط، ازدواج و داشتن فرزند و بزرگسالی یک فرد دگرباش جنسی را در بر می‌گیرد. سینا کیانی در این فیلم، با افرادی چون «ساقی قهرمان» مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایران – ایرکو، «مهدی رمضان زاده» فعال مدنی و «حلیل کاندوک» فعال حقوق دگرباشان جنسی در ترکیه گفتگو کرده است. این فیلم را می‌توانید در کانال یوتیوب یا پایگاه اطلاعات سینمایی دگرباشان تماشا کنید.

در قسمت اول، ضمن شرح رویارویی شخص غیر دگرجنس‌گرا با مساله گرایش جنسی و کسب هویت جنسی منطبق با میل خویش، بر آشکارسازی موفق تأکید شده است. آشکارسازی هر فردی برای خودش و دیگران، گرانیگاهی است که نقش کلیدی در چگونگی شکل‌گیری شخصیت افراد در زندگی دارد.

در قسمت دوم، شرح چگونگی شکل گیری روابط کوییرهای ایرانی در فضای اختناق ایران امروز محور مستند قرار گرفته است. ضمن صحه گذاردن بر مخاطرات حاکم بر روابط آن‌ها با یکدیگردر فضای نامتعادل ایران، از عوامل بسیاری که سبب‌ساز عدم شکل‌گیری روابط مستحکم با فراوانی بالا می‌شود، سخن به میان می‌آید. در این مستند، از زبان فعالان، کنش‌گران و افراد کوییر، آن چه در ایران در حوزه روابط بین فردی در قالب روابط عاطفی، اجتماعی و جنسی با شریک زندگی خویش تجربه کرده اند، روایت می‌شود.

در بخش سوم، با مفروض قلمداد کردن امکان زندگی افراد کوییر ایرانی در قالب خانواده، رویکردهای مختلف مصاحبه شوندگان به خصوصیات یک خانواده غیر دگرجنس‌گرا با توجه به الگوهای سنتی و مدرن خانواده مطرح می‌شود. روابط افراد غیر دگرجنس‌گرا با والدین خویش، نقش و وظایف مورد انتظار از آن‌ها موضوع دیگری است که در این مستند بدان پرداخته شده است.

در قسمت پایانی، ضمن بررسی مشکلات سالمندان غیر دگرجنس‌گرا در کشورهای غربی و قوانین مربوط به ازدواج و فوت این افراد، چشم اندازی از این وضعیت برای افراد کوییر در آینده به تصویر کشیده شده است.
این مستند توسط وبلاگ رنگین‌کمانی ایران‌وایر منتشر شد. معرفی ایران‌وایر از فیلم و نظر سینا کیانی درباره کارش را می‌توانید از طریق این لینک بخوانید. همچنین موسسه صدای ایرانیان نیز با او مصاحبه‌ای کرده است که می‌توانید در اینجا آن را بخوانید. معرفی دیگری از این فیلم را نیز می‌توانید در وبسایت سازمان دگرباشان جنسی ایرانی مطالعه نمایید.

*این پروژه با حمایت مالی سازمان اقدام آشکار جهانی، انجام شده است. این سازمان، مسئولیتی در قبال محتوا و اطلاعات مندرج در این پروژه را ندارد.