سازمان اقدام آشکار جهانی

بخش دگرباشان جنسی گزارش مارس ۲۰۱۳ گزارش‌گر ویژه در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه:

گزارش حاضر، سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ 9/16 شورا، به شورای حقوق بشر تقدیم می‌شود. در این گزارش تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میان‌دوره‌ای گزارش‌گر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر 2012 در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لحاظ شده‌اند.

گزارش فعلی فعالیت‌های گزارش‌گر ویژه از زمان تمدید حکم او در نشست نوزدهم شورا را تشریح می‌کند. همچنین مسایل جاری را مطرح می‌کند و برخی از اضطراری‌ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اگرچه این گزارش جامع نیست، ولی تصویری از وضعیت حاکم فراهم می‌آورد که در کثرت گزارش‌های ارائه شده به گزارش‌گر ویژه مشاهده شده‌اند و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که تعدادی از مسایل مهمی که در گزارش پیشِ رو موجود نیستند، در گزارش‌های آتی گزارش‌گر ویژه، به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارائه شوند.

فهرست مطالب

 • بخش ۱: مقدمه
 • بخش ۲: وضعیت حقوق بشر
 • الف: انتخابات آزاد و عادلانه
 • ب: آزادی بیان، تجمع و تشکل
 • پ: مدافعان حقوق بشر
 • ت: شکنجه
 • ث: اعدام‌
 • ج: حقوق زنان
 • چ: اقلیت‌های قومی
 • ح: اقلیت‌های مذهبی
 • خ: جامعۀ زن همجنس‌گرا، مرد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی
 • د: حقوق اقتصادی و اجتماعی
 • بخش ۳: نتیجه‌گیری‌ و توصیه‌ها
 •  (…)

خ. جامعه زن همجنس‌گرا، مرد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی

68.  گزارش‌گر ویژه با کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد هم‌صدا می‌شود و نسبت به آزار و اذیت، مجازات‌های بی‌رحمانه و محرومیت از حقوق اولیه انسانیِ اعضای جامعه دگرباشان جنسی ایران (زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرایان، دوجنسیها و تراجنسی‌ها) ابراز نگرانی می‌کند. پیش‌نویس جدید قانون مجازات اسلامی، روابط جنسیِ رضایت‌مندانه افرادِ بالغِ همجنس را عملی مجرمانه قلمداد می‌کند. مواد 232 و 233 قانون جدید مجازات اسلامی، بدون در نظر گرفتن اینکه ارتباط طرفین رضایت‌مندانه بوده است یا نه، برای مرد «مفعول» درگیر در عمل لواط، حکم اعدام تعیین می‌کند. بر اساس این قانون جدید، حکم مسلمان «فاعل» و مردان مجرد، تا زمانی که آن‌ها درگیر تجاوز به عنف نباشند، ممکن است صرفاً تا 100 ضربه شلاق مجازات شوند. همین عمل، برای مردان متاهل و یا غیر مسلمان ممکن است تا صدور حکم مجازات اعدام پیش برود. با توجه به قانون مجازات اسلامیِ جدید، مردان درگیر اعمالِ غیر دخول جنسی با همجنس، یا زنان درگیر اعمال جنسی با همجنس نیز با 100 ضربه شلاق در دادگاه مواجه خواهند شد.

69. گزارش‌گر ویژه، نگران این است که مجرمانه تلقی کردن روابط جنسی با همجنس، می‌تواند در عمل منجر به نقضِ تضمین‌های اصلی حقوق بشر افراد شود. تضمین‌هایی از جمله حق حیات، حق آزادی، حق رهایی از تبعیض و همچنین حق محافظت از افراد در برابر دخالت غیر منطقی در حریم خصوصی آنان که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به خصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آشکارا مشخص و بیان شده است. گزارش‌گر ویژه همگام با دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسرِ عالی حقوق بشر، خواستار پایان ‌بخشیدن به خشونت و تبعیض علیه تمامیِ مردم، صرف نظر از گرایش‌ و یا هویت جنسی آنان، می‌شود. [68]

70. مصاحبه با 24 نفر از اعضای جامعه دگرباشان جنسی ایرانی برای آماده‌سازی این گزارش، بسیاری از مشاهدات پیشینِ بررسی‌های دوره‌ای کمیته حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند. پانزده نفر از مصاحبه‌شوندگان، معتقد بودند که آن‌ها حداقل یک بار به خاطر گرایش جنسی خود و یا ارتباط با سایر دگرباشان جنسی، دستگیر شده‌اند. سیزده نفر از آنان گزارش داده‌اند که در زمان بازداشت، ماموران امنیتی، آن‌ها را مورد نوعی از شکنجه یا آزار جسمی، از جمله مشت، لگد و ضربات باتوم به سر و یا بدن و در چند مورد، آزار جنسی و تجاوز به عنف قرار داده‌اند. چندین نفر گزارش داده‌اند که آن‌ها به زور وادار به امضای اعترافات اجباری شده‌اند. مجرمانه‌کردن روابط جنسی با همجنس در ایران، همچنین آزار جسمی در محیط خانوادگی را تسهیل می‌کند. اکثر این افراد گزارش کرده‌اند که از اعضای خانواده در خانه کتک خورده‌اند اما از ترس آنکه خود به یک عمل مجرمانه متهم شوند، نمی‌توانستند این حملات را به مقامات پلیس یا مقامات قضایی، گزارش دهند.

(…)