سازمان اقدام آشکار جهانی

سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) به منظور حمایت از دگرباشان جنسی ایرانی و همچنین به منظور توجه‌ ویژه به نقض حقوق بشر دگرباشان جنسی در ایران، برنامه همیاری مالی خود را ارائه داد. گزارش‌ها و مطالب مربوطه را می‌توانید از طریق پیوندهای زیر مطالعه کنید: