سازمان اقدام آشکار جهانی

انتشارات جدید سازمان اقدام آشکار جهانی

وضعیت افراد تراجنسیتی در ایران

وضعیت افراد تراجنسیتی در ایران

«وضعیت افراد تراجنسیتی در ایران» ،عنوان گزارش تحقیقی جامعی است که در تابستان سال ۱۳۹۵ توسط موسسه اقدام آشکار جهانی منتشر شد. این گزارش که حاصل

لینک به متن کامل

وضعیت زنان همجنس‌گرا در ایران

وضعیت زنان همجنس‌گرا در ایران

«وضعیت زنان همجنس گرا در ایران» ، عنوان گزارشی است که موسسه اقدام آشکار جهانی در تابستان ۱۳۹۵ منتشر نمود. این گزارش یافته‌های تحقیق سازمان اقدام آشکار

لینک به متن کامل

رمان مصور یوسف و فرهاد

رمان مصور یوسف و فرهاد

کتاب رمان مصور زوج جوان ایرانی، «یوسف و فرهاد»،‌ از سوی سازمان اقدام آشکار جهانی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. این رمان در کنار

لینک به متن کامل