سازمان اقدام آشکار جهانی

مجموعه گزارش‌هایی که در این قسمت می‌بینید، مربوط می‌شوند به گزارش‌هایی که سازمان اقدام آشکار به تنهایی و یا با همکاری سازمان‌های دیگر در رابطه با حقوق بشر دگرباشان جنسی ارائه داده‌اند. برای مطالعه این گزارش‌ها بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.