سازمان اقدام آشکار جهانی

Scholarship Announcement 2سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) به منظور حمایت از دگرباشان جنسی ایرانی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه مسائل جامعه دگرباشان جنسی و همچنین به منظورکمک به توانمندسازی این جامعه، چندی پیش برنامه همیاری مالی خود را ارائه داد. در اولین گام، در فضای اینترنت از تمامی علاقه‌مندان دعوت شد تا با ارسال  طرح‌های خود در این برنامه شرکت کنند.

همان‌طور که پیش از این در فراخوان این برنامه عنوان شده بود، سازمان اقدام آشکار توجه ویژه‌‌ای به طرح‌های مربوط به مسائل بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه دگرباش جنسی دارد.‌ از این جهت، سازمان به ویژه اعضای به حاشیه رانده شده این جامعه (مانند زنان همجنس‌گرا، افراد تراجنسیتی، دگرباشان جنسی دارای معلولیت و دگرباشان جنسی ایرانی که جزو اقلیت‌های دینی یا قومی هستند) را به شرکت در این برنامه تشویق کرد.

تمامی طرح‌های دریافت شده با داوری متخصصین و فعالین بی‌طرف و مستقل از سازمان اقدام آشکار بررسی شدند که رای‌های خود را بدون آشنایی به نام پیشنهاددهنده، تنها بر مبنای طرحی که پیشنهاد شده بود، ارائه دادند. بر اساس رای‌ داورها، طرح‌هایی که بیشترین امتیاز را دریافت کرده بودند در ابتدای فهرست قرار گرفتند و ده برنده برنامه همیاری به این شکل مشخص شدند. به هر پروژه، مبلغ ۳۰۰۰ دلار بودجه اختصاص داده شده است.

سازمان اقدام آشکار برای تمامی برندگان برنامه همیاری مالی، آروزی بهترین اجرای ممکن پیشنهادهایشان را دارد و همچنین امیدوار است افرادی که متاسفانه برنده این برنامه نشده‌اند، بتوانند طرح‌های خودشان را به شکلی مناسب در جایی دیگر دنبال کنند و به ثمر بنشانند.

اطلاعات بیشتر در مورد طرح‌های برنده، به‌زودی منتشر خواهد شد. متن اعلامیه را از اینجا دانلود کنید.