سازمان اقدام آشکار جهانی

SubmissionTo_The_Committeeتسلیم به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در موضوع رسیدگی به دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران

تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جلسات مقدماتی

کارگروه دوره چهل‌وهشتم

21 تا 25 می 2012 – شهر نیویورک، امریکا

متن حاضر، توسط سازمان اقدام آشکار آماده و به کارگروه جلسات مقدماتی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تقدیم شده است تا در روند بررسی دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران میثاق بین‌المللی ژنو در موضوع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) را امضا کرده و از سال 1975 میلادی تاکنون متعهد به اجرای بندهای این میثاق است. این گزارش متمرکز بر وضعیت دگرباشان جنسی ایران (لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گراها و تراجنسی‌ها) است.

فهرست مطالب عرضه شده در فایل پی‌دی‌اف به شرح زیر است:

  • فهرست
  • مقدمه
  • نقص‌ اساسی حقوق بشر دگرباشان جنسی
  •  منع تبعیض-بند 2
  •  سوال‌های پیشنهای برای بررسی توسط دولت ایران
  •  حق تحصیل-بند 13
  •  سوالهای پیشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران
  •  حق داشتن زندگی فرهنگی
  • سوالهای پیشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران
  • متن کامل سوالهای پیشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف،‌ اینجا را کلیک کنید