سازمان اقدام آشکار جهانی

برگه‌های اطلاع‌رسانی اقدام آشکار

در این بخش می‌توانید نسخه به روز شده و کامل شده کتابچه‌هایی را بخوانید که سازمان اقدام آشکار جهانی برای آموزش و آگاهی‌رسانی در زمینه مسائل مرتبط به دگرباشان جنسی (اعم از زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی) آماده و عرضه کرده است.فرمت این فایل‌ها پی‌دی‌اف است.