سازمان اقدام آشکار جهانی

دسترسی به امکانات بهداشتی برای دگرباشان جنسی، باید از اولویت‌های مهم در سلامت این قشر از جامعه قلمداد شود. برای مطالعه بیشتر درباره بیماری‌های روانی و جنسی-مقاربتی و نسبت دگرباشان جنسی با این بیماری‌ها به  موضوعات بعدی مراجعه کنید. (سازمان اقدام آشکار مسئولیتی در قبال محتوای دیگر سایت‌ها ندارد)