سازمان اقدام آشکار جهانی

اینفوگراف‌ها

اینفوگراف‌های (Infogeraphics) موجود در این صفحه، کاری است از سازمان اقدام آشکار جهانی که برای توضیح مسائل مربوط به دگرباشان جنسی به طور تصویری، یا از متون سازمان ملل ترجمه و یا از طرف خود سازمان اقدام آشکار آماده شده است. اینفوگراف اصطلاح رایجی است که برای تصاویری که حاوی مطالب سودمند و خلاصه هستند استفاده می‌شود.