سازمان اقدام آشکار جهانی

ایران یکی از ۷۶ کشور در جهان امروز است که برای دگرباشان جنسی (بیشتر در قالب مردان و زنان همجنس‌گرا) مجازات‌های تادیبی درنظر گرفته است که شامل بر زندان، شلاق، جریمه‌های نقدی و همچنین درنهایت، حکم اعدام می‌شود. تنها ۵ کشور جهان امروز، مجازات اعدام را برای دگرباشان جنسی درنظر گرفته‌اند و این حکم را برای این افراد می‌توانند صادر کنند و به اجرا نیز درآورند.

تا سال ۱۳۹۰، از قانون مجازات اسلامی برای اجرای حکم در دادگاه علیه دگرباشان جنسی در ایران استفاده می‌شد و از ۸ بهمن همین سال، قانون جدید مجازات اسلامی علیه دگرباشان جنسی در ایران، اجرا و استفاده می‌شود. ماده‌های قانونی مربوط به دگرباشان جنسی در این قانون جدید، همچنان سخت‌گیرانه است و برای اولین مرتبه، از کلمه «همجنس‌گرا» در متن قانون نیز استفاده شده است.

قوانین مربوط به مجازات دگرباشان جنسی در قسمت «حدود»، از ماده‌ی ۱۰۸ در قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. لایحه جدید البته دستخوش تغییراتی شده است و در حالی که ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را اعدام قرار داده بود، در لایحه جدید، شرایط اندکی تغییر کرده و بر اساس ماده ۲۳۳ آن فرد مفعول در هر صورت اعدام می‌شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد.

طبق قانون جدید، فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه همجنس‌گرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، اعدام خواهد شد. موقعیت دیگری که خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول است؛ در این صورت نیز بر مبنای تبصره یک ماده ۲۳۳ لایحه حکم اعدام برای فرد فاعل صادر خواهد شد.