سازمان اقدام آشکار جهانی

an-Introduction-on-LGBTQ-Psychologyکتاب «مقدمه‌ای بر روان‌شناسی لزبین، گی، دوجنس‌گرا، ترنس و کوییر (ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر)» ترجمه‌ای ارزشمند از سهراب فرنام است و آنطور که او درباره کتاب می‌گوید: “نخستین کتاب تخصصی و منبع در حوزه روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر به زبان فارسی” است. این کتاب در 407 صفحه و در یازده فصل با حمایت مالی سازمان اقدام آشکار جهانی در برنامه همیاری مالی سازمان آماده گردید که اخیرا توسط گروه مطالعات جنسیت منتشر شده است. (درباره این کتاب در وبسایت گروه مطالعات جنسیت بیشتر بخوانید.)

مترجم درباره کتاب اینطور می‌نویسد:

«این کتاب، درسنامه‌ای تخصصی برای روان‌شناسی دگرباشان جنسی است که هر فصل از آن مستقل است و جنبه خاصی از روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر را معرفی می‌کند نظیر پیش‌داوری، بهداشت، روش‌های تحقیق، خانواده و روابط.

شناخت می‌تواند رهایی‌بخش باشد. اما از نگاه بسیاری از افراد یا اجتماعات لزبین، گی، دوجنسگرا، ترنس و کوییر، روان‌شناسی تا مدت‌ها و حتی اکنون نتوانسته است راهی برای رهایی باشد زیرا روان‌شناسی در جوامع غربی، غیر دگرجنس‌گرایان را نابهنجار و منحرف تلقی می‌کرد و از این جهت، خود مانع بود تا راه. تا حد زیادی این نگاه منفی و بدبینانه به نقش سنتی روان‌شناسی در بررسی موضوعات و مسائل افراد یا اجتماعات غیر دگرجنس‌گرا بجا است. اما آیا هیچ نوع روان‌شناسی دیگری وجود ندارد که از یک سو، نقش سنتی روان‌شناسی را نقد کند و از سوی دیگر، راهی برای طرح درست و مناسب دیدگاه‌ها، موضوعات و مسائل افراد یا اجتماعات غیردگرجنس‌گرا باشد؟

نویسندگان کتاب «مقدمه ای بر روان‌شناسی لزبین، گی، دوجنسگرا، ترنس و کوییر» به طور کلی درصدد هستند، هم به عنوان پژوهشگر و هم به عنوان عضو اجتماعات ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر، نشان دهند که این نوع روان‌شناسی جدید می‌تواند وجود داشته باشد و این کتاب، نمونه‌ای از آن است.

نویسندگان کتاب از یک سو به نقد پیش‌فرض‌ها و عملکرد نادرست روان‌شناسی رایج در این حوزه می‌پردازند، نظیر دگرجنس‌گرامحوری، نابهنجار و آسیب تلقی کردن همجنس‌گرایی، تمرکز صرف بر زندگی و تجربه‌های افراد دگرجنس‌گرا و غیر ترنس‌ها و اینکه در روان‌شناسی مسلط و رایج، هیچ توجهی به افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر نشده است. آنها از سوی دیگر با توصیف موضوعات و دیدگاه‌های حوزه روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر سروکار دارند و همچنین درباره آینده روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر به ما ایده‌های جدیدی می‌دهند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر، شاخه‌ای از روان‌شناسی است که نگاه مثبتی به افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر دارد. این روان‌شناسی درصدد است پیش‌داوری و تبعیض علیه این افراد و برتری دگرجنسگرایی در روان‌شناسی و در جامعه گسترده‌تر را نقد کند. همچنین درصدد است نگرانی‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر را به عنوان کانون مشروع پژوهش روان‌شناختی و رویکردهای غیر دگرجنس‌گرامحور، غیر جنسیت‌محور و فراگیر را برای فعالیت و پژوهش روان‌شناختی ترویج کند. روان‌شناسی ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های روان‌شناختی درباره زندگی و تجارب افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر، سکسوالیته و جنسیت‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر فراهم می‌کند.»

*این پروژه با حمایت مالی سازمان اقدام آشکار جهانی، انجام شده است. این سازمان، مسئولیتی در قبال محتوا و اطلاعات مندرج در این پروژه را ندارد.