سازمان اقدام آشکار جهانی

فرهنگ و جامعه دگرباشان جنسی

بررسی زندگی و فعالیت‌های دگرباشان جنسی در طول تاریخ غیر از اثبات وجود آنان در همه اعصار، پیشینه‌ای را به ما می‌دهد که می‌تواند سرمنشایی از جنبش‌های بشردوستانه باشد. در طول تاریخ همواره افرادی با تبعیض علیه دگرباشان جنسی مبارزه کرده‌اند.  در ایران نیز چهره‌های شاخصی وجود داشتهاند. فعالیت‌های ایشان در راستای ارتقای فرهنگ جامعه نسبت به دیدی که عامه مردم به دگرباشان جنسی و دگرباشان جنسی به خودشان دارند، است.

در این زمینه، سازمان‌ها، گروه‌ها، وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و رسانه‌های دیگر به شکلی فعال تولیدات و خدمات خود را در قالب فیلمهای داستانی و مستند، شعر و کتاب، مقاله و ترجمه، و دیگرراههای خبررسانی به جامعه عرضه میکنند.

در سطح جهانی و  ملی روزها و شعارهایی به نام دگرباشان جنسی اختصاص داده شده است تا کمکی به رفع تبعیض نسبت به اقلیت‌های جنسی باشد.