سازمان اقدام آشکار جهانی

درباره دگرباشان جنسی

در این صفحه، مجموعه‌ای شامل پیوندهایی از مهم‌ترین مقالات و یادداشت‌هایی را خواهید دید که در زمینه مباحث دگرباشان جنسی (زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی) در طول سال‌های گذشته به زبان فارسی عرضه شده‌اند. این مسائل می‌توانند آشنایی با کلمات مربوط به دگرباشان جنسی باشند یا سازمان‌ها و وب‌سایت‌ها و رسانه‌هایی که دگرباشان جنسی داشته‌اند و دارند یا اینکه صرفاً آشنایی با فیلم‌های مرتبط به این بخش از جامعه باشند. این فایل‌ها برای تصحیح باز هستند و شما می‌توانید به این آدرس (mena (at) outrightinternational.org) تماس بگیرید و درخواست تصحیح یک صفحه را داشته باشید تا همیشه صفحاتی کامل در اختیار خوانندگان باشد. همچنین شما می‌توانید سوژه‌هایی را به ما پیشنهاد کنید و درخواست بدهید تا در صورت امکان در مورد این سوژه‌ها، مطالبی آماده گردد و در این صفحه عرضه شوند. تنها کافی است تا پیشنهاد خود را برای ما ارسال کنید. سازمان اقدام آشکار مسئولیتی در قبال محتوای دیگر سایت‌ها ندارد و مجموعه لینک های گردآوری شده حاضر، تنها جهت فراهم آوردن فرصتی برای بهره مندی محققین و علاقه مندان است.