سازمان اقدام آشکار جهانی

سازمان‌ها و رسانه‌های دگرباشان جنسی

در یک دهه اخیر، سازمان‌ها و رسانه‌هایی در حمایت از حقوق دگرباشان جنسی ایجاد شده‌اند. سازمان‌هایی همچون کمیسیون بین‌المللی مردان و زنان همجنس‌گرا (ايگل‌هرک) که شاخه‌ای از آن در جهت بهبود حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی، فعالیت می‌کند. این سازمان‌ها و رسانه‌ها که بطور عمده خارج از کشور فعالیت می‌کنند کمک‌های خود را در زمینه‌های حقوقی، مالی و یا ارائه خدمات به پناهجویان دگرباش جنسی و همچنين زمینه‌های گسترده دیگر ارائه می‌دهند.

رسانه‌ها شامل مجلات، سایت‌ها، وبلاگ‌ها، رادیوها، شبکه‌های تلویزیونی و مستندسازانی می‌شود که به مسائل مربوط به اقلیت‌های جنسی می‌پردازند. در این ميان رسانه‌های دیگر و سایر سازمان‌های حقوق بشری نیز ممکن است برنامه‌هایی را به مسائل مربوط به اقلیت‌های جنسی اختصاص دهند.