سازمان اقدام آشکار جهانی

نمادها، شعارها و نشانه‌های گوناگونی برای دگرباشان جنسی وجود دارد. برخی مانند «مثلث صورتی» ابتدا توسط نازی‌ها به دگرباشان جنسی تحمیل شد و برخی مانند «پرچم رنگین‌کمان» را خود دگرباشان جنسی به هویت اجتماعی خویش افزوده‌اند. یکی از پرکاربردترین مکان‌ها برای استفاده از نمادهای دگرباشان جنسی، در «رژه افتخار» یا همان «پراید» است که در روزهای خاصی از سال، در شهرهای مختلف دنیای امروز برگزار می‌شود.