سازمان اقدام آشکار جهانی

Joint_Submission-LGBT_Rights_Violations_In_Iranتسلیم گزارش به صد و سومین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

(17 اکتبر – 4 نوامبر 2011)

این گزارش، متن مشترکی از سازمان اقدام آشکار جهانی (ایگل هرک سابق) و سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (IRQO) برای تسلیم به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد است. سبب تسلیم این متن، بررسی سومین گزارش دوره‌ای دولت ایران در موضوع اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

هدف این گزارش خاطرنشان کردن نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشرِ دگرباشان جنسی؛ مردانی که با مردان (MSM) و زنانی که با زنان (WSW) رابطه جنسی دارند، در ایران، برخلاف تعهدات بین‌المللی این کشور تحت میثاق بین‌المللی است.

دو سازمان اقدام آشکار و ایرکو به طور خاص، توجه کمیته حقوق بشری سازمان ملل را به نقض حقوق بشر در موارد زیر جلب می‌کنند.

 • قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران (“the Penal Code”) هرگونه عمل همجنس‌گرایی را جرم می‌داند و به صورت خیلی جدی برای یک سری از رفتارهای همجنس‌گرایانه مجازات اعدام را در نظر گرفته است.
 • قانون مجازات به اندازه کافی بین رابطه جنسی رضایت‌مندانه و اجباری، تمایز قائل نمی‌شود و در برخی موارد به اشتباه، قربانیان محکوم و تجاوزگران تبرئه می‌شوند.
 • ارشدترین مقامات ایرانی، بارها اظهارات همجنس‌گراستیزانه‌ای داشته‌اند که میزان تحریک خشونت و تبعیض را می‌رساند.
 • ترکیب مردسالاری و همجنس‌گراستیزی در جامعه ایران شرایطی را برای زندگی زنان لزبین‌ ایجاد می‌کند که می‌توان گفت به طور قطع منجر به کاهش آزادی بیان و افزایش خطر رابطه جنسی اجباری و خشونت خانگی برای آنها می‌شود.
 • افراد تراجنسی، ممکن است به جرم لواط و قوانین حاکم بر پوشش مجازات شوند. علاوه بر این ممکن است از ابراز و تصریح عقاید خود محروم شوند.
 • افرادی که رفتار همجنس‌گرایانه از آنها مشاهده می‌شود، در معرض دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه در بازداشت‌های دولتی و محرومیت از حق داشتن یک محاکمه عادلانه هستند.
 • افرادِ نگران در رابطه با نقض حقوق دگرباشان جنسی – از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای خانواده و روزنامه‌نگاران – از سوی پلیس و نیروهای امنیتی ترسانده و تهدید به بازداشت شده‌اند.
 • در رابطه با اطلاعات مرتبط با دگرباشان جنسی فضای سانسور، از جمله استراق سمع، بستن وب‌سایت‌ها و تهدید به دستگیری، حاکم است.
 • حق دگرباشان جنسی برای گردهم‌آیی و داشتن ارتباط با همدیگر در جامعه ایران به طور کامل نادیده گرفته می‌شود، رویدادهای عمومی آنان در عمل وجود خارجی ندارند، مسائل خصوصی زندگی آنان مورد هجوم دیگران قرار می‌گیرد و گاه منجر به بازداشت آنان می‌شود و حتی دولت حضور آن‌لاین آنان را هم محدود کرده است.

اندازه، وسعت و شدت تخطی دولت ایران از حقوق بشرِ دگرباشان جنسی، مردانی که با مردان و زنانی که با زنان رابطه جنسی دارند، نقض واضح و روشنِ میثاق بین‌المللی را می‌رساند.

 فهرست مطالب عرضه شده در فایل پی‌دی‌اف به شرح زیر است:

 • مقدمه
 • عدم تبعیض و حقوق برابر مردان و زنان
 • حق زندگی
 • ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه، رفتار یا تنبیه غیرانسانی و اهانت‌آمیز؛حق آزادی
 • و امنیت فردی؛ و رفتار درست با افراد محروم از آزادی
 • حق برخورداری از محاکمه عادلانه
 • آزادی عقیده و بیان
 • تشکیل آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز
 • توصیه‌ها

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف اینجا را کلیک کنید