سازمان اقدام آشکار جهانی

پرداختن به مسائل روزمره زندگی دگرباشان جنسی علاوه بر آشنا کردن و نشان دادن دغدغه‌های آنان به جامعه و معرفی آنها به واسطه عملکردشان، این فضا را ایجاد می‌کند که دگرباش جنسی نیز همانند دیگران درس می‌خواند، کار می‌کند، به خدمت سربازی می‌رود یا از آن معاف می‌شود، مادر و پدر دارند، پدر و مادر می‌شوند، ازدواج می‌کنند، وارد سیاست می‎شوند و ورزشکار هستند و… . همچنین این معرفی، دگرباشان جنسی را با شیوه‌های موفق زندگی یکدیگر آشنا می‎سازد و به آنها این امکان را می‌دهد که الگوهای مناسبی برای زندگانی خود تعریف کنند. سامان دادن امور زندگانی و سعی برای تغییر فضای خمودی در ساعت‌های زندگی، مهارتی است که جز با آموزش و تجربه به دست نخواهد آمد. در این راه دگرباشان جنسی ممکن است بیشتر از دیگران با مشکلات معمول و غیر معمول دست به گریبان شوند.