سازمان اقدام آشکار جهانی

مجموعه گزارش‌هایی که در این قسمت می‌بینید، مربوط می‌شوند به گزارش‌هایی که سازمان ملل متحد و یا گزارشگر‌های ویژه‌ی آن در رابطه با حقوق بشر دگرباشان جنسی ارائه داده‌اند. برای مطالعه این گزارش‌ها که توسط تیم ایران سازمان اقدام آشکار، ترجمه شده‌اند، بر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.