سازمان اقدام آشکار جهانی

پنج راه که شما
می‌توانید با دگرباش‌ستیزی، مقابله کنید.

۱ – جلویِ آینه سکوت نکنید!homophobia

دریابید چطور رفتارها و عمل‌های خودِ شما، می‌تواند ناخواسته به دگرباش‌ستیزی (همجنس‌گراستیزی و تراجنسی‌ستیزی) دامن زند و در

راه تغییر آن‌ها، تلاش کنید.

نقد روحیات و رفتارهای شخصی خود، شجاعت بسیاری می‌طلبد، اما هر تغییری از درون خودمان شروع می‌شود. رفتارهای خودتان را در موضوع گرایش و هویت جنسی، بکاوید. کتاب‌های که توسط یا در مورد دگرباشان جنسی نگاشته شده را مطالعه کنید. صرفاً بدین خاطر که فردی را می‌شناسید که همجنس‌گرای مرد و زن، دوجنس‌گرا و یا تراجنسیتی است، فکر نکنید تمامی آنها را به‌خوبی می‌شناسید. (حتی اگر یکی از آنها، خودتان باشید).

۲ – جلوی دوستان و خانواده سکوت نکنید!

بگذارید دوستان و خانواده شما بدانند که شما از بکار بردن عبارات دگرباش‌ستیز توسط آنها خوشتان نمی‌آید، حتی اگر این عبارات فقط به شوخی بکار برده شوند.

به صمیمی‌ترینِ دوست‌هایتان و اعضای خانواده‌تان بگویید که انتظار دارید آنها محترم و مهربان باشند و بگویید شوخی‌هایشان در مورد همجنس‌گرایان مرد و زن، دوجنس‌گرایان و یا افراد تراجنسیتی، ابداً برایتان خوش‌آیند نیست. بیشتر آدم‌ها نمی‌خواهند دوستان و خانواده خود را ناامید کنند. به آنها بگویید که خشونت و آزار پدیده‌هایی «فرهنگی» نیستند، بلکه رفتاری زشت و ناپسند محسوب می‌شوند.

۳ – در سرِ کار سکوت نکنید!

از مدیر داخلی یا مسئول کارگزینی خودتان در مورد مقررات ضد تبعیض در محل کارتان بپرسید.

آیا کارفرمای شما به زوج‌های همجنس‌گرا و خانواده‌هایشان امکان دست‌یابی کامل و برابری به تمامی مزایای کار در آنجا را می‌دهد؟ آیا بیمه‌ای که کارفرمای شما ارائه می‌دهد، شامل مزایای کامل بهداشتی برای کارمندان تراجنسیتی هست؟ آیا کارفرمای شما مقرراتی در مورد برخورد با تبعیض و آزار جنسی دارد؟ آیا در این مقررات صراحتاً حمایت از افراد همجنس‌گرای مرد و زن، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی را هم لحاظ کرده است؟

IDAHOT - Speak Out

۴ – در مدرسه سکوت نکنید!

به معنای واقعی کلمه دوشادوش قربانی‌های قلدری دگرباش‌ستیزی، بایستید.

بهترین واکنش شما در مقابل کسی که قربانی قلدری قرار گرفته یا اینکه از بقیه جدا افتاده است، دوستی با اوست، حتی اگر فقط همراهی‌تان با او برای یک دقیقه باشد. اگر می‌بینید کسی به‌خاطر هویت یا گرایش جنسی واقعی یا تصوری‌اش از طرف دیگران مورد تعرض قرار گرفته است، دوشادوش او بایستید. تحقیق‌ها نشان می‌دهد که قلدری بیشتر در زمانی رخ می‌دهد که قربانی تنهاست. شما می‌توانید کنار او بمانید، خودتان را به او معرفی کنید و بگویید برای کمک به او اینجا هستید.

۵ – در سرتاسر کره خاکی سکوت نکنید!

این پیمان‌نامه – که با هدف تحقق عدالت و حقوق بشر تهیه شده است – را به عنوان بخشی از سیاست‌های مبارزه با فقر مورد تایید قرار دهید.

در حال حاضر دولت‌های جهان، بر سر مجموعه جدیدی از اهداف توسعه‌طلبانه در حال مذاکره هستند. بر اساس شواهد موجود، کنار گذاشتن بخشی از جامعه، مانعی در برابر پیشرفت خواهد بود: دگرباش‌ستیزی بسیاری را وادار به ترک مدرسه می‌کند، آنها را از خانه‌هایشان می‌راند و مانعی برای دستیابی آنها به فرصت های شغلی است. بسیاری از دولت‌ها، هنوز حاضر نیستند چنین واقعیتی را قبول کنند.

گوش کنید. بیاموزید. به بقیه احترام بگذارید.