سازمان اقدام آشکار جهانی

نکات مهم برای استفاده از شبکه های اجتماعی و برنامه های دوست یابی

مقدمه

نوشته حاضر، بخش دوم راهنمایی امنیت دیجیتال است. تمرکز این بخش بر امنیت شخصی و حرفه ای و محافظت از اطلاعات در شبکه های اجتماعی و برنامه های دوست یابی است. امیدواریم مطالعه این بخش، آگاهی شما را نسبت به تاثیر ردپای دیجیتال بر امنیت شخصی و حرفه ای، بالا ببرد.

امنیت خریدنی نیست

حملات و تهدیدات دیجیتال، همواره نقاط ضعف امنیتی شما را هدف قرار می دهند. برای همین  تمرکز برنامه های امنیتی بر کاهش خطر این نوع تهدیدات و حملات است.

چه از رایانه شخصی  استفاده کنید یا از رایانه مشترک (‌محل کار،‌ منزل،‌ کافی نت ) یا اینکه بیشتر فعالیت های اینترنتی خود را روی تبلت یا گوشی هوشمند انجام دهید،‌ راهنمای حاضر شما را در برآوردن نیازها ، انتخاب ابزارهای امنیتی و به کارگیری عادت های ایمنی و تضمین امنیت شخصی و حرفه ای برخط و برون خط (آنلاین و آفلاین)،‌ یاری خواهد کرد.

تمرکز بخش اول بر امنیت دیجیتال از منظر شخصی و حرفه ای است. این بخش کمک می کند تا شبکه و جوامع دیجیتالی خود را شناسایی و بازبینی کرده و بر امنیت و راهکارهای پیشگیرانه تمرکز کنید.این راهنما به دو بخش تقسیم شده است:‌

  • تمرکز بخش دوم بر امنیت و پیشگیری از تهدیدات متوجه وسایل الکترونیکی ،‌ گردآوری اطلاعات از طریق اینترنت،‌ شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های دوست‌یابی است.

راهنمای حاضر با فرض موارد زیر نگاشته شده است: