سازمان اقدام آشکار جهانی

شماره بیست و سوم مجله حقوق ما: دگرباشان جنسی

شماره بیست و سوم مجله حقوق ما: دگرباشان جنسی

 Our Rights Magazineشماره بیست و سوم مجله «حقوق ما» منتشر شد. این شماره، ویژه‌نامه‌ای درباره «دگرباشان جنسی و جامعه رنگین‌کمانی‌ها» است.

مجله‌ی الکترونیکی حقوق ما یک دوهفته‌نامه الکترونیکی است که در هر شماره به یکی از موارد حقوقی به طور خاص و یا مسائل کلی حقوق بشر در ایران می‌پردازد. صاحب امتیاز، سازمان حقوق بشر ایران و مدیر مسئول آن محمود امیری‌مقدم است. این نشریه الکترونیکی به موضوعات روز جامعه حقوقی و مدنی ایران توجه دارد.

شماره بیست و سوم حقوق ما، در بیست و شش صفحه به این مطالب پرداخته است:

  • پرونده؛ مردم برابر، حق برابر، عشق برابر؛
  • بررسی وضعیت حقوقی اجتماعی ال.جی.بی.تی‌ها؛
  • بازتولید خشونت در گروه‌های به حاشیه رانده شده؛
  • لزوم مشارکت اجتماعی جامعه دگرباشان جنسی؛
  • معرفی کتاب «ترمینولوژی جنس و جنسیت»؛
  • سازمان ملل وشصت سال تاخیر در پرداختن به حقوق  دگرباشان جنسی؛
  • روابط همجنس‌گرایانه در ایران؛ از کاروان‌سراها تا فرار از کشور؛
  • همراه با یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی از: فرید حائری‌نژاد، مهری جعفری، سوده راد، زینب پیغمبرزاده

برای ارتباط با هیات تحریریه مجله با این ایمیل تماس بگیرید. همچنین شماره بیست و سوم مجله حقوق ما را می‌توانید از طریق این لینک دانلود کنید.