سازمان اقدام آشکار جهانی

دستِ کم 76 کشور جهان، از جمله ایران، روابط همجنس‌خواهانه را جرم می‌انگارند. پنج کشور دنیا، از جمله ایران، برای روابط خصوصی و رضایت‌مندانه بین دو یا چند فرد همجنس، حکم اعدام صادر و این حکم را اجرا هم می‌کنند. این برگه اطلاع‌رسانی با هدف مقابله با «جرم‌انگاری روابط همجنس‌خواهانه» نوشته شده است و طبق قوانین بین‌المللی، این جرم‌انگاری را بحث می‌کند. در این برگه، توصیه‌هایی به دولت‌ها و فرد خواننده برای مبارزه با جرم‌انگاری این روابط، قید شده‌اند.

همچنین موجود در