سازمان اقدام آشکار جهانی

در تیر ماه سال 1394، کتاب الکترونیکی «دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون و جامعه ایران» توسط سازمان اقدام آشکار جهانی (ایگل‌هرک سابق) به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

کتاب منتشر شده، دربرگیرنده تعدادی از مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس ایگل‌هرک (نام سابق اقدام آشکار جهانی) در شهر دوسلدورف آلمان در تابستان 1393 بود.
این کنفرانس با محوریت موضوع‌های فقهی-حقوقی در موضوع دگرباشان جنسی (همجنس‌گرایان مرد و زن، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و میان‌جنسی‌ها) برگزار شد.
سازمان اقدام آشکار اولین کنفرانس خود در زمینه حقوق دگرباشان در ایران را در سال 1392 در شهر دوسلدورف آلمان برگزار کرده بود.
نتیجه‌ی اولین دوره و هم‌اندیشی‌های کارساز آن، در چهارچوب کتاب‌ها و جزواتی منتشر شده است که در بخش انتشارات تارنمای اینترنتی اقدام آشکار در دسترس است.
سه مقاله بخش فقه کتاب پیش از این منتشر شده، در طراحی جدید با عنوان «دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه: سه مقاله سازمان اقدام آشکار جهانی» هم‌اکنون در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان است.
کتاب حاضر، با مقدمه «ادیان و دگرباشان جنسی» شروع می‌شود که به شکل تفصیلی به بررسی تقابل یا همراهی ادیان مختلف با موضوع دگرباشان جنسی می‌پردازد که پس از آن، سه مقاله کتاب قرار گرفته‌اند:
«قرآن و مسأله حقوق اقلیت‌های جنسی» نوشته‌آرش نراقی؛ «امکان‌سنجی سازگاری میان موازین فقهی و همجنس‌گرایی بر اساس پارادایم اجتهاد سنتی» نوشته شین. میم؛ و «گرایش و کنش جنسی دو همجنس در گشودگی منابع اسلامی (گزارش و سنجش دو منظر درون‌دینی کگل و برون‌دینی نراقی» نوشته مهرداد علی‌پور.
کتاب «ادیان و دگرباشان جنسی» با تمرکز بر موضوع مذهب و دگرباشان جنسی ایران، در دو نسخه پی‌دی‌اف برای رایانه و همچنین نسخه موبایل، در دسترس خواننده فارسی‌زبان قرار گرفته است.

  • برای دریافت نسخه الکترونیکی این کتاب در قالب پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید
  • برای دریافت نسخه موبایل این کتاب در قالب پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید

همچنین موجود در