سازمان اقدام آشکار جهانی

برابری و رهایی از تبعیض، دو اصل پایه‌ای قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند. فارغ از اینکه انسان‌ها چه شرایطی داشته باشند، از جمله در موضوع گرایش و هویت جنسی خود، می‌بایست برابر همدیگر باشند و رها از هر گونه تبعیض با همدیگر رفتار کنند. در این برگه اطلاع‌رسانی، موضوع برابری و رهایی از تبعیض با تمرکز بر هویت و گرایش جنسی افراد، بحث می‌شود. توصیه‌هایی به دولت‌ها، همچنین توصیه‌هایی برای خواننده برگه، در آن قید شده‌اند.

همچنین موجود در