سازمان اقدام آشکار جهانی

دگرباش‌ستیزی (انواع فوبیاهای مرتبط به اقلیت‌های جنسی از جمله هموفوبیا و ترنس‌جندرفوبیا) منجر به خشونت‌های کلامی یا فیزیکی در تمام مناطق جهان می‌شوند. این خشونت‌ها دامنه وسیعی پیدا می‌کنند و در تمامی عمر، افراد دگرباش جنسی را تهدید می‌کنند. این برگه، با هدف مقابله با دگرباش‌ستیزی و خشونت‌های ناشی از آن تدوین شده است و علاوه بر توضیح این مساله، گام‌هایی اجرایی را به دولت‌ها و همچنین به فرد خواننده، پیشنهاد می‌کند، در کنار آن، شرح حوادثی واقعی از خشونت‌های رخ داده در سرتاسر جهان علیه دگرباشان جنسی را ضمیمه خود ساخته است.

همچنین موجود در