سازمان اقدام آشکار جهانی

آموزش حقوقی در جمع‌آوری دلایل و شواهد نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران

آموزش مستندسازی و پیگری نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران (ویرایش دوم)

سازمان اقدام آشکار جهانی با همکاری یک وکیل پایه‌ یک دادگستری، در نسخه به روز شده این جزوه تلاش می‌کند تا روش‌های مناسب را برای این امر، یعنی مستندسازی و پیگیری نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران آموزش دهد.

جزوه با پیش‌گفتار شروع می‌شود و در پنج بخش، بحث خود را پیش می‌برد. بخش اول، با زیرفصل‌های «آیین دادرسی کیفری مصوب 1378»، «قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383»، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، 1384»؛ بخش دوم با زیرفصل‌های «نقض حقوق دگرباشان جنسی توسط اطرافیان»، «نقض حقوق دگرباشان جنسی در زمینه‌های قانونی و قضایی»؛ بخش سوم با زیرفصل‌های «تاریخ‌ها و زمان‌ها»، «اسامی افراد»، «نام مکان‌ها و محل‌ها»، «جملات و کلماتی که عیناً ادا شده‌اند»، «نحوه آزار و شکنجه»، «مستندسازی از آثار جسمی و روحی شکنجه و آزار»، «مراجعه به پزشک و اخذ گواهی پزشکی»؛ بخش چهارم بدون زیرفصل و بخش پنجم با زیرفصل‌های «نحوه نگهداری درازمدرت مدارک و مستندات»، «ارسال مدارک و دلایل و شواهد به سازمان‌های معتبر»، «نحوه تماس با سازمان‌های مدافع حقوق بشر»، «کمک گرفتن از سازمان‌های فارسی‌زبان معتبر» در خدمت هدف کتاب در ارائه روش‌هایی برای خودآموزی مستندسازی و پیگیری نقضِ حقوق دگرباشان جنسی قرار می‌دهد.

رفتار با دگرباشان جنسی در ایران، مبتنی بر اصل «جرم‌شماری» روابط آنان است. از این رو، این جزوه اساس و پایه خود را بر یافتن روش‌هایی گذاشته است تا از طریق آن بتوان به دگرباشان جنسی (اعم از زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و یا تراجنسی) کمک کرد تا از طریق روش‌های امروزی جمع‌آوری اسناد و مستندسازی مشکلات پیش آمده، بتوانند نقضِ حقوق خود را نشان دهند و از طریق آن به دنبال یافتن راه‌هایی برای زندگی آسوده‌تر خود در داخل یا خارج از ایران باشند.

همان‌طور که در پیش‌گفتار کتاب آمده است: « شاید در شرایط کنونی دادخواهی علیه ناقضان حقوق بشر و آنانی که بی‌رحمانه دست به جنایت و آزار‌ می‌زنند، ناممکن به نظر رسد. از این رو حفظ و نگهداری مستندات اَعمال آنها، در درازمدت کمک خواهد کرد که این موارد فراموش‌ نشود و آسیب‌دیدگان و مدافعان حقوق آنان در جامعه، بتوانند در فرصت مناسب، موارد مربوطه را مطرح کنند و آنان را مورد مواخذه و محاکمه قرار دهند. بر این مبنا، ناگفته پیداست که اگر فرصت محاکمه چنین اعمالی پیش بیاید، مدارک معتبری لازم خواهد بود تا بتوان آن موارد را به‌طور بی‌طرفانه مطرح کرد و تحت رسیدگی قرار داد.»

همچنین موجود در