سازمان اقدام آشکار جهانی

سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International)، در کلیپ ویدئویی کوتاهی، تلاش می‌کند در جهت آگاه‌سازی جامعه امروز ایران در زمینه حضور دگرباشان جنسی در ایران و خطرات رودروری آنان، اقدام کند.

این اثر را فرید حائری‌نژاد با‌ همیاری گروهى از‌ جامعه دگرباشان ایرانی برای این سازمان تهیه کرده است.

«من»

من همیشه اینجا بوده‌ام
اینجا
در سیاه و سفید قصه‌ها.
من همیشه اینجا بوده‌ام
اینجا
در قاب خالی عکس‌ها.
من همیشه اینجا بوده‌ام
در پستوی پنهان شعر
در شکست شیشه‌ی لحظه‌ها.
من همیشه اینجا بوده‌ام
نه در چاله سنگسار
نه در پای چوبه دار
نه در مرگ.
من در زندگی
من همیشه اینجا بوده‌ام.
گوش کن!
صدای مرا بشنو
مرا بشناس
من همیشه اینجا بوده‌ام.

ج.د. کامران
تورنتو 25 آگوست 2013

تولید: سازمان اقدام آشکار
تهیه‌کننده: فرید حائری‌نژاد
شعر از:ج.د کامران
کارگردان‌ها: ج.د کامران / فرید حائری‌نژاد
با تشکر ویژه از رها، مهرنوش، محبوبه، شمسی، یگی، نعمان، آکان
و گروه چلتکه

“I”

I have always been here
In the black and white of stories
I
Here
I have always been here
In the empty frame of pictures
Here
I have always been here
In the hidden closet of poetry
In the broken crystal of moments
I have always been here
I have always been here
Not in a pit, stoned to death!
Not on the gallows
I have always been here
Not in death
in life
Listen to the sound of my voice
Hear my call!
Recognize me
I have always been here

J.D. Kamran
Toronto, 25 August 2013

Production: OutRight
Producer: Farid Haerinejad
Poem by: J.D. Kamran
Directors: J.D.KAmran & Farid Haerinejad

Special thanks to: Raha, Mehrnoush, Mahboubeh, Shamsi, Yegi, Noeman Akan & Cheltike groupe