سازمان اقدام آشکار جهانی

آیا می‌توانید ورای این برچسب‌ها را ببینید؟

این ویدیو کاری است از کارزار “آزاد و برابر” سازمان ملل که برای تجلیل از خدمات میلیون‌ها انسان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و دوجنسی برای خانواده‌ها و جوامع مختلف در سرتاسر دنیا، ساخته شده است. هنرپیشه‌ای در این ویدئو ظاهر نشده است، فقط آدم‌های واقعی در محل‌های کار و خانه‌هایشان فیلم‌برداری شده‌اند. در میان آنان، یک آتش‌نشان، یک مامور پلیس، یک معلم، یک برق‌کار، یک دکتر و یک داوطلب فعالیت‌های اجتماعی دیده می‌شوند. همین‌طور هم پیمان دگرباشان جنسی، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم در ویدئو حضوردارد.

سازمان ملل متحد، نسخه ترجمه شده به فارسی این ویدیو را که کاری است از تیم ایرانِ سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International)، در کانال رسمی یوتیوب خود، منتشر ساخته است. این کارزار همچنین در پیامی از سازمان اقدام آشکار، برای تهیه این نسخه فارسی، قدردانی کرده است.

نسخه فارسی

نسخه انگلیسی