سازمان اقدام آشکار جهانی

در این برگه اطلاعات، تلاش می‌شود تا حقوق بشر و مسائل مرتبط به آن، با توجه‌ای ویژه به موضوع گرایش و هویت جنسی، توضیح داده شوند. این برگه با توضیح «حقوق بشر چیست؟» شروع می‌شود و سپس قوانین بین‌المللی را توضیح می‌دهد. پس از آن به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا اِعمال تبعیض بر دگرباشان جنسی، قانونی است؟»، سپس می‌گوید که «برخی از شایع‌ترین اَشکال نقضِ حقوق بشر دگرباشان جنسی چیست؟». درنهایت هم توضیح می‌دهد که «مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این موضوع چه گفته‌اند؟» و اینکه «قوانین بین‌المللی از دولت‌ها می‌خواهد چه گام‌های عملی به‌منظور حفاظت از حقوق دگرباشان جنسی بردارند؟»

همچنین موجود در