سازمان اقدام آشکار جهانی

کمپین آزاد و برابر سازمان ملل متحد، اخیرا چند برگه‌ اطلاع‌رسانی جدید در زمینه حقوق دگرباشان جنسی منتشر کرده است. پیشتر این کمپین پنج برگه اطلاع‌رسانی دیگر نیز منتشر کرده بود. سازمان «اقدام آشکار» همه این برگه‌ها را به فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده است. برگه اطلاع‌رسانی حاضر با نام «میان‌جنسی» شامل تعریف میان‌جنسی و بیان حقوق این افراد می‌شود. در این برگه همچنین به تبعیض‌ها و آزارهایی که این افراد می‌بینند به صورت مختصر اشاره شده است. علاوه بر راهکارهایی که این برگه به دولت‌ها، رسانه‌ها و افراد توصیه کرده است، از پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر نیز در زمینه حقوق میان‌جنسی‌ها حاصل شده، نام برده است.

همچنین موجود در