سازمان اقدام آشکار جهانی

پیام تصویری ناوی پیلای برای کمپین آزاد و برابر

پیام تصویری ناوی پیلایی، کمیسر عالی حقوق بشر

برای کمپین «آزاد و برابر» در سازمان ملل متحد

کمپین «آزاد و برابر» حرکتی مبتکرانه از سازمان ملل متحد است که در حمایت از رفتار عادلانه نسبت به دگرباشان جنسی به راه افتاد. این کمین یکی از کم‌سابقه‌ترین کمپین‌های آموزشی سازمان ملل است که در جهان فراگیر شد. ویدیوی زیر حاوی سخنرانی کوتاه خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر به منظور حمایت از دگرباشان جنسی در سراسر جهان است. زیرنویس فارسی این ویدیو کاری است از سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International). در این لینک، می‌توانید متن کامل کتاب «آزاد و برابر زاده شده‌ایم» و برگه‌های سازمان ملل برای این کمپین را به زبان فارسی مطالعه کنید.

شروع ویدئو:

آزاد و برابر

سازمان ملل متحد پشتیبان حقوق برابر برای دگرباشان جنسی

پیام خانم پیلایی:

در سفرهایم به اقساء نقاط جهان و در دیدار با دولت‌های مختلف در کشورهای گوناگون، دریافته‌ام که مقامات دولتی نه تنها دچار ناآگاهی هستند بلکه مقاومت گسترده‌ای از طرف آنان برای قبول حقوق انسانی افراد دگرباش جنسی صورت می‌گیرد.

برای همین احساس می‌کنم نیازمند آموزش در این زمینه هستیم و بایستی کمپینی جهانی برای بحث و گفتگو در این مورد را شروع کنیم تا بتوانیم تعصب‌ها و سنت‌های مخرب را کنار بزنیم. احساس می‌کنم این کمپین (آزاد و برابر) راه خوبی برای انجام این کار است

دیدن نسخه اصلی از کانال یوتیوب سازمان ملل

دیدن نسخه همراه با زیرنویس فارسی از کانال یوتیوب اقدام آشکار