سازمان اقدام آشکار جهانی

برگه اطلاع‌رسانی “پناهنده و پناهجو” که به زبان انگلیسی از طرف کمپین آزاد و برابر سازمان ملل متحد، منتشر شده بود، نسخه فارسی آن نیز توسط سازمان «اقدام آشکار» در کنار دیگر برگه‌های اطلاع‌رسانی این کمپین در زمینه حقوق دگرباشان جنسی، منتشر شده است. اخیرا این کمپین چند برگه‌ اطلاع‌رسانی جدید نیز درباره دگرباشان جنسی منتشر کرده است. سازمان «اقدام آشکار» همه این برگه‌ها را به فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده است. برگه اطلاع‌رسانی حاضر با نام «پناهنده و پناهجو» شامل تعریف اینکه پناهنده کیست و بیان اینکه چطور با پناهندگان دگرباش جنسی باید رفتار کرد، می‌شود. در این برگه به طور خلاصه توضیح داده می‌شود که دگرباشان جنسی چرا از سرزمین‌ خود فرار می‌کنند. در این برگه همچنین به تبعیض‌ها و آزارهایی که این افراد می‌بینند به صورت مختصر اشاره شده است. علاوه بر راهکارهایی که این برگه به دولت‌ها، رسانه‌ها و افراد توصیه کرده است، از پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر نیز در زمینه حقوق دگرباشان جنسی پناهنده و پناهجو حاصل شده، نام برده است.

همچنین موجود در