سازمان اقدام آشکار جهانی

گزارش شورای حقوق بشر: تبعیض و خشونت به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد

کمپین آزاد و برابر سازمان ملل متحد، اخیرا چند برگه‌ اطلاع‌رسانی جدید در زمینه حقوق دگرباشان جنسی منتشر کرده است. پیشتر این کمپین پنج برگه اطلاع‌رسانی دیگر نیز منتشر کرده بود. سازمان «اقدام آشکار» همه این برگه‌ها را به فارسی ترجمه کرده و در اختیار عموم قرار داده است. برگه اطلاع‌رسانی حاضر با نام «گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: تبعیض و خشونت به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد» شامل خلاصه‌ای از کارهای سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی در سرتاسر دنیا می‌باشد. در این زمینه یافته‌ها و توصیه‌های کلیدی نیز در این برگه تک‌صفحه‌ای آمده است. در انتها نیز از پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر نیز در زمینه حقوق دگرباشان جنسی حاصل شده، نام برده است.

همچنین موجود در