سازمان اقدام آشکار جهانی

آنچه باید بدانیم:

کار با دگرباشان جنسی در دوره کوچ اجباری

ویژه کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

در سراسر این کره خاکی، کشورهایی هنوز هستند که سیاست‌های تبعیض‌آمیزی نسبت به دگرباشان جنسی دارند. کشورهایی که فرهنگ ضعیف جنسیتی آن‌ها باعث شده است که رفتار ناعادلانه‌ای با شهروندان دگرباشان جنسی خود داشته باشند. در نهایت بسیاری از این دگرباشان جنسی، مجبور می‌شوند کشور خود را ترک کنند و عده‌ای از آن‌ها به سازمان ملل متحدد پناه می‌آورند.

جزوه “کار با دگرباشان جنسی در دوره کوچ اجباری”، یکی از سری جزوه‌های منتشر شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تحت عنوان “آنچه باید بدانیم” است.

این جزوه سعی دارد با زبانی ساده، نحوه برخورد صحیح با دگرباشان جنسی پناهنده را به کارکنان کمیساریای عالی توضیح دهد. در این جزوه، نخست، پناهندگان دگرباش جنسی و آسیب‌پذیری‌های مختص آنها معرفی می‌شوند و سپس به مسأله مشارکت و حمایت از آن‌ها پرداخته می‌شود.

در جای‌جای این جزوه، از کارکنانی که با پناهندگان دگرباش جنسی سر و کار دارند، خواسته می‌شود تا لحن گفتاری مناسب و عاری از تبعیضی را نسبت به این افراد داشته باشند. همچنین مشارکت دادن دگرباشان جنسی در تصمیم‌گیری، به منظور ایجاد امنیت برای خود آن‌ها در طول فرایند پناهندگی و بازاسکان در کشور سوم، از موارد دیگری است که در این جزوه به آن تاکید شده است. در انتهای هر فصل، راه‌کارهایی برای ارتقای وضعیت این پناهندگان و رفع مشکلات‌شان نیز ارائه شده است.

این جزوه، به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است و ویرایش جدید آن، متعلق به سال 2013 برای نخستین مرتبه توسط سازمان اقدام آشکار (ایگل هرک سابق) به فارسی ترجمه شده است.

  • نسخه چاپی این جزوه را در فورمت پی‌دی‌اف می‌توانید از اینجا دانلود کنید.
  • این جزوه را به زبان انگلیسی در این لینک بخوانید.

همچنین موجود در