سازمان اقدام آشکار جهانی

بایگانی برای ‘لزبین’

وضعیت زنان همجنس‌گرا در ایران

«وضعیت زنان همجنس گرا در ایران» ، عنوان گزارشی است که موسسه اقدام آشکار جهانی در تابستان ۱۳۹۵ منتشر نمود. این گزارش یافته‌های تحقیق سازمان اقدام آشکار