سازمان اقدام آشکار جهانی

پوستر برای 17 می 2015، روز آیداهوت

سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International)، پوسترهایی را که کمپین آزاد و برابر سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی (آیداهوت) آماده کرده بود، به فارسی ترجمه و منتشر ساخته است. این کمپین در توضیح این پوسترها نوشته است: «زمانی که در نوار جستجوگر گوگل “دگرباشان جنسی” را جستجو کنید، چه پیشنهادهایی برای انتخاب به شما می‌دهد؟ اگر این چیزی است که در گوگل جستجو می‌شود، پس در دنیای واقعی، به دگرباشان جنسی چگونه نگاه می‌شود؟»

  • پی‌دی‌اف پوسترها به زبان فارسی را از اینجا دانلود کنید.
  • پوسترها را به زبان فارسی نیز می‌توانید از لینک (عکس اول، عکس دوم و عکس سوم) دانلود کنید.
  • پی‌دی‌اف پوسترها به زبان انگلیسی از سایت کمپین آزاد و برابر سازمان ملل متحد، را از اینجا دانلود کنید.