سازمان اقدام آشکار جهانی

بایگانی برای ‘پوسترها و سریال‌ها’

سریال یوسف و فرهاد

مجموعه حاضر، نمایشی سریالی از رمان مصور «یوسف و فرهاد»،‌ است که هر هفته دو قسمت از آن در صفحه فیسبوک یوسف و فرهاد منتشر می‌شد.

پوسترهای کتاب دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون و جامعه ایران

کتاب “دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون و جامعه ایران” در برگیرنده مقاله‌ها و آرای صاحب نظران و کارشناسان خبره‌ای است که هر یک از

پیام دکتر شیرین عبادی برای رمان یوسف و فرهاد

«احترام به افرادی که با ما تفاوت دارند بایستی از کودکی آموزش داده شود تا تبدیل به فرهنگ همزیستی‌ و تعامل شود. متاسفانه فرهنگ ایرانی

پیام دکتر احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل) برای رمان یوسف و فرهاد

«افراد دگرباش جنسی (همجنس‌گراها، دوجنس‌گراها، تراجنستی‌ها و کوییرها) در جمهوری اسلامی ایران، به طور مضاعفی تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند. همچون خیلی از کشورهای

پیام “توجی” (خواننده همجنس‌خواه ایرانی نروژی) برای رمان یوسف و فرهاد

خیلی‌وقت‌ها در آغوش عشقم دراز می‌کشم و فکر می‌کنم، چقدر شکرگزارم. شکرگزار آزادی‌هایم، شکرگزار اینکه می‌توانم او را تجربه کنم. شکرگزار از اینکه خانواده و

پوستر برای 17 می 2015، روز آیداهوت

سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International)، پوسترهایی را که کمپین آزاد و برابر سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی