سازمان اقدام آشکار جهانی

بایگانی برای ‘اینفوگراف‌ها’

وضعیت زنان همجنس‌گرا در ایران

«وضعیت زنان همجنس گرا در ایران» ، عنوان گزارشی است که موسسه اقدام آشکار جهانی در تابستان ۱۳۹۵ منتشر نمود. این گزارش یافته‌های تحقیق سازمان اقدام آشکار

مجموعه 13 صفحه‌ای گروه‌های به حاشیه رانده شده

سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی اچ‌آی‌وی و ایدز که برابر است با 10 آذر ( یکم دسامبر) اینفوگراف‌هایی در راستای آگاهی‌بخشی بیشتر در

12 گروه اجتماعی به حاشیه رانده شده (اچ‌آی‌وی/ایدز)

سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اچ‌آی‌وی و ایدز که برابر است با 10 آذر (یکم دسامبر) اینفوگراف‌هایی در راستای آگاهی‌بخشی بیشتر

گرایش و هویت جنسی در طول تاریخ

مردان و زنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی و نیز افراد دارای هویت‌های جنسی متفاوت، در طول تاریخ به صورت‌های گوناگونی حضور داشته‌اند. نمونه‌هایی از افرادی