سازمان اقدام آشکار جهانی

بایگانی برای ‘کتاب‌ها و جزوه‌های اقدام آشکار’

دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون و جامعه‌ی ایران

مجموعه مقاله‌های کنفرانس دوسلدورف آلمان (1393 – 2014) در زمینه حقوق دگرباشان در ایران 16 تیرماه 1394 – کتاب الکترونیکی “دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه،

رمان مصور یوسف و فرهاد

کتاب رمان مصور زوج جوان ایرانی، «یوسف و فرهاد»،‌ از سوی سازمان اقدام آشکار جهانی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. این رمان در کنار

دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه

در تیر ماه سال 1394، کتاب الکترونیکی «دگرباشی جنسی در پیشگاه فقه، قانون و جامعه ایران» توسط سازمان اقدام آشکار جهانی (ایگل‌هرک سابق) به دو